Landeshauptstadt Erfurt地区餐厅 (在菜单中 儿童菜单)

餐厅

Сбросить все фильтры
篩選器 (1)
场所形式 (0)
显示更多 (23)
以下是可供的餐类 (0)
显示更多 (14)
菜单品种 (1)
显示更多 (12)
补充的服务 (10)
Erfurt
NERLY
酒吧 • 咖啡馆 • 餐厅
Marktstraße 6, 99084 Erfurt
+49 361 3813255
付费的方法:
Erfurt
Polo
车上饮食服务 • 咖啡店 • 小饭馆 • 咖啡馆 • 冰淇淋吧
Anger 42, 99084 Erfurt
+49 361 5617427
付费的方法:
Erfurt
Wilder Mann
餐厅 • 咖啡馆 • 咖啡店
Johannesstraße 49, 99084 Erfurt
+49 361 21654080
付费的方法:
Erfurt
Cognito
车上饮食服务 • 餐厅 • 素食餐厅
Hefengasse 1, 99084 Erfurt
+49 361 6604666
付费的方法:
Erfurt
Allespasstda
餐厅 • 葡萄酒吧
Lange Brücke 64, 99084 Erfurt
+49 361 21846155
付费的方法:
Erfurt
Amplonius
餐厅 • 旅馆 • 旅馆 • 啤酒花园 • 车上饮食服务
Michaelisstrasse 40, 99084 Erfurt
+49 361 2620950
付费的方法:
Erfurt
Augustiner
餐厅 • 啤酒花园 • 葡萄酒吧
Horngasse 3–4, 99084 Erfurt
+49 361 6019070
付费的方法:
Erfurt
Christoffel
餐厅 • 葡萄酒吧
Michaelisstrasse 41, 99084 Erfurt
+49 361 2626943
付费的方法:
Erfurt
Double B
小馆儿 • 啤酒花园 • 餐厅 • 旅馆 • 酒吧
Marbachergasse , 99084 Erfurt
+49 361 2115122
付费的方法:
Erfurt
Espitas
餐厅 • 酒吧 • 咖啡馆
Weimarische Straߟe 15, 99099 Erfurt
+49 361 6633903
付费的方法:
Erfurt
Glashutte
餐厅 • 酒吧 • 咖啡馆
Petersberg 11, 99084 Erfurt
+49 361 6015094
付费的方法:
Erfurt
Henner Sandwiches
车上饮食服务 • 餐厅 • 小饭馆 • 快餐店
Weitergasse 8, 99084 Erfurt
+49 361 6546691
付费的方法:
Erfurt
ISA
酒店 • 餐厅 • 咖啡馆
Sternberger Str. 6, 99091 Erfurt
+49 361 7912691
付费的方法:
Erfurt
Jedermann
餐厅 • 葡萄酒吧
Dalbergsweg 36, 99084 Erfurt
+49 361 2257575
付费的方法:
Erfurt
Kreta
车上饮食服务 • 餐厅 • 葡萄酒吧 • 咖啡馆
Marktstraße 34/35a, 99084 Erfurt
+49 361 64412457
付费的方法:
Erfurt
Kromers
餐厅 • 葡萄酒吧
Kleine Arche 4, 99084 Erfurt
+49 361 64477211
付费的方法:
Erfurt
Louisiana
餐厅 • 牛排餐厅 • 葡萄酒吧
Futterstraߟe 14, 99084 Erfurt
+49 361 5688209
付费的方法:
Erfurt
Miss Marplés
餐厅 • 葡萄酒吧 • 运动餐吧
Michaelisstr. 43, 99084 Erfurt
+49 361 5403399
付费的方法:
Erfurt
Pavillon
餐厅 • 寿司吧 • 咖啡馆
Kronengasse 1, 99084 Erfurt
+49 361 6029438
付费的方法:
Erfurt
Rassmanns
餐厅 • 葡萄酒吧
Lange Brucke 53, 99084 Erfurt
+49 361 6547765
付费的方法: